Elektromontage R. Pettersson AB
Start sida Verksamhet Här finns vi Kontakta oss Lediga jobb

El-Installation | Apparatskåpbyggnation | Processinstallation | Maskinbyggnation | Konstruktion/Programmering | Rostfria kabelskydd

Apparatskåpbyggnation

Tillverkning och montage av apparatskåp avseende el-, process-
och automationsanläggningar samt maskiner och maskinenheter.

Automatisering med robotlösningar för hanterings- och bearbetningsprocesser av
produktionsutrustning till industrin.

  • Processtyrning
  • Maskinstyrningar
  • Ventilationstyrningar
  • Motordrifter
  • Kraftdistribution
  • Centraler

Analys, konstruktion och leverans av styrsystem i olika tillämpningar.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro Bankgiro E-Post
Elektromontage R.P AB Elektromontage R.P AB 08-550 871 20 08-550 344 87 880840-4 555-5289
Box 19032 Wedavägen 24A
152 25 Södertälje 152 42 Södertälje