Nytt på gång!

Vi Bygger om våran hemsida!

Våra tjänster inom

Fastighet

 • Kraft & belysning
 • Bostäder
 • BRF
 • Kontor
 • Villor
 • Offentlig miljö
 • Laddstolpar
 • Solceller

Industri

 • Installation
 • Automation
 • Kraft
 • Belysning
 • Felsökning
 • Service
 • Underhål

Konstruktion Programmering

 • Förstudie
 • Utredningar,
 • Konstruktion
 • Projektering
 • Projektledning
 • Elkonstruktion
 • Programmering

Apparatskåps Byggnation

 • Tillverkning och
  montage av apparatskåp
  till el- och process-
  anläggningar samt
  maskiner och maskinenheter.El anläggningar

OmVerksamheten startade 1973.

Är etablerat i Södertälje och finns på
wedavägen 24A i Weda området.

Vår kundkrets består till största delen av
industri- process- och fastighetskunder.

Varför oss

Vi vill vara mer än en vanlig elinstallatör. Vi vill ha ett samarbete mellan oss och våra kunder där vi bidrar med vårt kunnande hela vägen. Genom att vara delaktiga redan i projekteringsstadiet kan vi påverka kostnaderna och prestanda i projektet
så att våra kunder får önskad produkt. Det är vår målsättning att hitta lösningar som är kostnadseffektiva och bidrar till att båda parter får möjlighet att vidare utvecklas. Analys, konstruktion och leverans av styrsystem i olika tillämpningar. Automatisering med
för hanterings- och bearbetningsprocesser av produktionsutrustning till industrin. Tillverkning och montage av apparatskåp till el-, process- och automations anläggningar.

Kontakt

Postadress
Elektromontage R.P AB
BOX 19032
15225 Södertälje

Besöksadress
Elektromontage R.P AB
Wedavägen 24A
15242 Södertälje

Epost / Hemsida
info@elektromontage.eu
faktura@elektromontage.eu
www.elektromontage.eu

Telefon
0855087120
Bankgiro
555-5289

Rulla till toppen